درباره ما

سیاره ما با تنوع اقلیم و محصولات فراوان خود، با جمعیتی بالغ بر 8 میلیارد نفر به استقبال عصری جدید می رود، عصری که نیازمند هوشیاری و آگاهی هرچه فزونتر نسبت به توسعه پایدار و مدیریت منابع است. دنیای جهانی شده ما بیش از هر عصر دیگری دچار بحران های زیست محیطی، تامین آب قابل شرب و مواد غذایی است. امروزه با توجه به ازدیاد جمعیت کره زمین و رشد مصرف غذا، تقاضای جهانی برای دسترسی به غذای کافی حداقل برای 30 سال آینده در حال افزایش است. لذا تامین غذا و برقراری امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد. در این میان، محصولات کشاورزی به عنوان اصلی ترین منبع تامین غذا، از اهمیت ویژه ای برخوردار می-باشند. در حال حاضر 85 درصد غذای مورد نیاز جامعه و 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات صنایع غذایی کشور از محصولات کشاورزی داخل کشور تامین می شود. در واقع بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی دارد و از ارکان مهم تولیدی و اقتصادی کشور بشمار می آید. موضوع بحث برانگیز روند افزایشی ضایعات محصولات کشاورزی، یکی از چالش های جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. هر ساله مقدار بسیار زیادی از محصولات زراعی و باغی که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سلامت انسان دارند، در مراحل گوناگون به ویژه پس از برداشت دچار اُفت کیفیت می گردد. به طوری که مقدار این ضایعات در کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای صنعتی است. بر پایه آمارهای موجود به طور متوسط 30 درصد از این محصولات در ایران ضایع می شود. از این رو مدیریت زنجیره تامین در بخش کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مدیریت زنجیره تأمین مؤثر، عامل کلیدی برای ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصولات تولید شده کشاورزان در بازار می باشد. زنجیره تامین کشـاورزی بـه تشـریح فعالیـت هـای تولیـد تـا توزیـع کـه محصـولات کشـاورزی و باغداری را از مزرعه ها بر سر میز غذا می آورند، گفته می شـود. چیـزی کـه زنجیـره تـامین کشـاورزی را از دیگـر زنجیره های تامین متمایز می کند اهمیت عواملی همچون کیفیت و امنیت غذایی و متغیرهای مرتبط بـا شـرایط آب و هوایی است. همراهی مراکز لجستیک با گلخانه ها، مزارع و باغ ها سبب استحکام هرچه بیشتر زنجیره تامین محصولات کشاورزی می گردد.


تاریخچه
در سال 1367 مهندس خلیل قلی زاده فعالیت خود را در زمینه تولید نهال و انواع نشاء گیاهان دارویی و زینتی آغاز نمود. پروژه-های ژرف و کارآمد ایشان چنان بود که در سال 1372 به عنوان پیمانکار وزارت جهاد کشاورزی برگزیده شد و در طی این همکاری موفق گردید ضمن تولید میلیون ها اصله نهال مثمر و انواع نشاء گیاهان دارویی، کیفیت های مبتنی بر استاندارد را ارتقاء بخشد. همچنین توانست به روش های تولید گیاهان دارویی در نقاط مختلف ایران تحت شرایط اقلیمی گوناگون دست یابد، به گونه ای که به عنوان بهترین تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور طی 2 سال متوالی در سال های 1383 و 1384 برگزیده شده است. سپس با تشکیل شرکت رویش طبرستان اقدام به احداث گلخانه های مدرن هیدروپونیک برای تولید انواع گیاهان زینتی شاخه بریده، محصولات سبزی و صیفی نمود. این شرکت از سال 1388 تا 1393، هرساله به عنوان تولیدکننده نمونه محصولات گلخانه ای برگزیده شده است. 
شرکت رویش طبرستان با اهتمام به استانداردهای جهانی، سبک زندگی و کیفیت مورد انتظار جوامع مختلف، صادرات محصولات خود را ابتدا با فعالیت در کشورهای حوزه CIS و نیز دیگر کشورهای همسایه با ایران از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز نمود.