خط مشی


   شركت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس در زمينه آماده سازی، بسته بندی و صادرات محصولات کشاورزی فعاليت مي نمايد. اين شركت به عنوان بزرگترین پایانه صادراتی خاورمیانه، اصول و مفاهیم کیفیت، ایمنی، رضایت مشتریان، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار داده و به همین منظور سیستم مدیریت یکپارچه را بر مبنای استانداردهای بین ­المللی


 
ISO 45001 ، ISO 14001 ، ISO 9001، ISO22000 ، ISO1002 ،  ISO1004

مستقر  نموده و خط مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد :  

·       بهبود مستمر سيستم مديريت یکپارچه در تمامي فعاليت ها و سطوح شركت در جهت سامان بخشی فرایندها، جریان کالا، مدیریت انرژی و در الویت قرار دادن رضایت مشتریان

·       آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان جهت شناخت الزامات مشتريان، استانداردهای برتر و افزايش رضايت شغلی ایشان با تامين نيازهای دائمی و موردی .

·       پیش بینی خطرها ، مدیریت فرصت ها و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به کیفیت حافظ محیط زیست ، اشتغال ایمن و حرفه ای ، ارتقا و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عنوان اصلی در رفاه اجتماعی و فرهنگ مصرف در سازمان و در کشور

·       درک نیاز کاربر در درون و بیرون از مجموعه و خود مشتری پنداری در وهله نخست جهت تامین روز افزون رضایت مشتریان

·       افزایش سطح بهداشت تولیدات و خدمات و تضمین ایمنی و سلامت مواد غذایی با توجه به الزامات اخلاقی ، قانونی و استانداردها و تولید و عرضه سالم و ایمن انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی

·       بهبود مداوم ايمني و بهداشت محيط كار و مواد غذایی با کاهش انواع آلاینده های زیست محیطی

·       ارتقاء عملکرد زیست محیطی همراه با دغدغه های اجتماعی در حوزه فرهنگ سازی جهت توسعه پایدار.

·       برآورده نمودن الزامات انطباقی و کنترل متناوب پیروی بدنه سازمان از الزامات

·       اطمینان از در دسترس بودن جریان زنده و پویای اطلاعات بروز و ضروری و انواع منابع مطالعاتی برای دستیابی به اهداف خرد و کلان تعریف شده