خدمات ویژه

با عنایت به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص کشور ایران، تنوع محصولات کشاورزی در آن بسیار زیاد می باشد. از این رو کشور ایران پتانسیل لازم جهت صادرات انواع محصولات کشاورزی را به سرتاسر دنیا دارد که این مستلزم دارا بودن تمامی استانداردهای لازم نظیر ماندگاری بالای محصولات و شرایط مطلوب از نظر کمی و کیفی محصولات می باشد. 
در حال حاضر کشور پهناور ایران در تولید محصولات باغی فرصت استثنایی دارد و اقتصادی ترین بخش کشاورزی محسوب می شود و تولیدات آن در جهان رتبه قابل توجهی دارد. به طوری که در تولید محصولات باغی نظیر مرکبات، پسته، انار، خرما، گردو، کیوی، گیلاس، بادام، زردآلو، انگور، سیب و انجیر رتبه های اول تا هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است. جهت حضور در بازارهای جهانی ارائه استانداردها و روش های آماده سازی محصولات در مراحل مختلف از داخل باغات (مدیریت باغ شامل انتخاب درست واریته، هرس، تغذیه بهینه، مبارزه با آفات و بیماری ها و برداشت صحیح) تا پس از برداشت (پیش سردسازی محصول، سورت، بسته بندی و نگهداری محصولات) به شیوه مدرن اجتناب ناپذیر است. 
مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک تمامی زیرساخت ها از قبیل کلیه امکانات، تاسیسات و تجهیزات لازم برای آماده سازی، نگهداری و بازاریابی محصولات کشاورزی جهت تنظیم بازار داخلی و توزیع مدرن و علمی و همچنین تسریع امور صادرات محصولات کشاورزی را به طور یکپارچه فراهم نموده است.