نوآوری در ماشین آلات

بخشی از ماشین آلات روماک گستر پارس

 • دستگاه و سامانه خودکار سورت، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

 • دستگاه و سامانه کامل سورت و بسته بندی محصولات هسته دار، دانه دار و ...

 • دستگاه و سامانه های مجهز برای سورت سبزیجات شامل گوجه فرنگی، فلفل دلمه  ای و ...

 • دستگاه و سامانه اسکن و عکسبرداری سه بعدی برای سنجش کیفیت محصولات.

 • IQA : سنجش کیفیت داخلی محصول

 • AFS : سامانه تشخیص استحکام بافت میوه که بدون آسیب به بافت آن، وضعیت درونی و استحکام بافت میوه ها را اندازه گیری می-کند.

 • POLLICINO : دستگاهی جدید برای شناسایی و ردیابی محصولات بسته بندی شده می باشد.

 • TEXTREPRO : سامانه ای منحصر به فرد برای تشخیص صدمات محیطی مرکبات

 • PROSORT MONOCAM II & GMB : سامانه ای مجهز به چشم هوشمند و با سرعت بسیار بالا برای اندازه گیری ابعاد انواع محصولات از نظر قطر و ...

 • WEIGHTPRO : شامل فناوری توزین میوه که به طور دقیق و با سرعت بسیار بالا وزن محصول را محاسبه می کند.

 • IQF : روشی برای انجماد محصولات نظیر میوه، سبزی و همچنین پروتئینی به صورت سریع و مجزا از هم.

 • Precooling : پیش سردسازی محصول قبل از ذخیره سازی به منظور کاهش تنفس محصول.