تجهیزات نوآورانه

بخشی از تجهیزات نوآورانه
دستگاه و سامانه خودکار سورت، درجه بندی و بسته بندی مرکبات
دستگاه و سامانه کامل سورت و بسته بندی محصولات هسته دار، دانه دار و ...
دستگاه و سامانه های مجهز برای سورت سبزیجات شامل گوجه فرنگی، فلفل دلمه  ای و ...
دستگاه و سامانه اسکن و عکسبرداری سه بعدی برای سنجش کیفیت محصولات.
IQA سنجش کیفیت داخلی محصول
AFS سامانه تشخیص استحکام بافت میوه که بدون آسیب به بافت آن، وضعیت درونی و استحکام بافت میوه ها را اندازه گیری می-کند.
POLLICINO دستگاهی جدید برای شناسایی و ردیابی محصولات بسته بندی شده می باشد.
TEXTREPRO. سامانه ای منحصر به فرد برای تشخیص صدمات محیطی مرکبات
PROSORT MONOCAM II & GMB : سامانه ای مجهز به چشم هوشمند و با سرعت بسیار بالا برای اندازه گیری ابعاد انواع محصولات از نظر قطر و ...
WEIGHTPRO: شامل فناوری توزین میوه که به طور دقیق و با سرعت بسیار بالا وزن محصول را محاسبه می کند.
IQF: روشی برای انجماد محصولات نظیر میوه، سبزی و همچنین پروتئینی به صورت سریع و مجزا از هم.
Precooling: پیش سردسازی محصول قبل از ذخیره سازی به منظور کاهش تنفس محصول.