خط مشی

خط مشی و استراتژی
سخت کوشی، کار طاقت فرسا، مشقت فراوان واژه هایی هستند که در فعالیت بخش کشاورزی به ویژه در بخش باغبانی بارها و بارها تکرار شده که نمایانگر زحمات بسیار جامعه روستایی است که با تلاش فراوان محصولات با کیفیت تولید می کنند. اما جا به جایی نادرست پس از برداشت، جاده های ناهموار، بسته بندی های نامناسب، توزیع سنتی محصول در میادین، بازارهای غیر استاندارد از عواملی هستند که موجب ضایع شدن دسترنج کشاورزان می شوند. صادرات کشور ما نسبت به مقدار تولید بسیار پایین است، زیرا تلفات پس از برداشت میوه و سبزی بسیار زیاد است که می بایست در برنامه های میان مدت و بلند مدت به دنبال راهکارهای مناسب در جهت کاهش این معضلات بود. هم اکنون روزانه هزاران تن محصول درون و بین کشورها حمل می شود که میوه و سبزی از اقلام مهم داد و ستد هستند. سرمایه گذاری در زمینه حمل و نقل، نگهداری و تسهیلات بازاررسانی تاثیر زیادی در جلوگیری از فساد و ضایع شدن محصولات دارد. 
شرکت روماک گستر پارس، ارتقاء کیفیت و نوآوری در ذخیره سازی و عرضه مواد غذایی را از طریق توسعه زیرساخت لجستیک دنبال می‌نماید و در این مسیر توسعه دانش و تکنولوژی، سرمایه انسانی و تعهد به کیفیت را مبنای خلق ارزش و کسب رضایت مشتریان و دیگر ذی‌نفعان قرار داده است.